Choose your country / language

BALINIT slitageskydd genom beläggning med tunnfilm

Märkbart förbättrad prestanda för verktyg och komponenter med Balzers tunnfilmsbeläggningar BALINIT-beläggningar är endast några tusendelars millimeter tjocka, men hårdare än stål. Dessa lågfriktionsbeläggningar med tunnfilm är extremt slitstarka och kemiskt inerta. En optimal beläggning defineras av både avsedd användning och ekonomiska aspekter. BALINIT-beläggningarnas sammansättning och specifikationer kan också skräddarsys efter kundens behov.

Typisk beläggningstjocklek vid massproduktion ligger mellan 0.5 µm och 4 µm. Därmed förblir skarpa eggar, texturerade eller spegelblanka ytor i de flesta fall opåverkade av beläggningsprocessen. Även höga toleranskrav kan på detta sätt bibehållas.

For our specific Design Line for consumer goods, please see

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up