Choose your country / language

Vår biokompatibla non-stick-beläggning

Dental abutments
Dental instruments and tools
Surgical instruments
Bone drills and reamers

Idag förväntar sig medicinbranschen inte enbart kompromisslös kvalitet, utan även överensstämmelse med föreskrifter beträffande biokompatibilitet. Under många operationer är det också viktigt att blod och vävnad inte fastnar på de kirurgiska instrumenten. Vår guldfärgade BALIMED™ A uppfyller dessa krav på bästa sätt:

  • Blod och vävnad fastnar inte
  • Slitstark och färgkodad
  • Passar många kirurgiska instrument och verktyg (benborrar och bensågar, brotschar, saxar, etc.)
  • Autoklaverbar
  • Kemiskt stabil
BALIMED A
Beläggningsmaterial TiN
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg Guldgul
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 30 +/- 3
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~ 0,6
Inre spänning [GPa]*** ~ 0,6
Max. driftstemp. [°C]**** 600
Processtemperatur [°C] < 350
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
keyboard_arrow_up