Choose your country / language

Lång operativ prestanda - även vid applikationer utan smörjning

Dental screws
Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments
Bone saws

Driftkomponenter i form av växlar och lager i medicinsk utrustning som exempelvis tandläkarinstrument utsätts dagligen för hög mekanisk påfrestning. En låg friktionskoefficient och goda glidegenskaper gör BALIMED™ C idealiskt för applikationer med liten eller ingen smörjning - vid låga temperaturer. BALINIT® C är en WC/C-baserad beläggning och är därmed en mix av metall och diamantliknande kol. Resultatet är en perfekt metod för att minska ytutmattning och tribooxidation.

  • Lämplig för applikationer utan smörjning
  • Minimalt adhesivt slitage
  • Låg friktionskoefficient
  • Goda glidegenskaper vid låga temperaturer
BALIMED C
Beläggningsmaterial a-C:H:W (WC/C)
Beläggningsteknik Sputter
Beläggningens färg Grå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 8-12 / 12-15
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0,1 – 0,2
Inre spänning [GPa]*** 0,1 – 0,2
Max. driftstemp. [°C]**** 300
Processtemperatur [°C] < 250
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up