Choose your country / language

BALINIT DLC Extremt hårt och nötbeständigt diamantliknande kolbeläggning

BALINIT DLC coated
Piston
Wrist Pin

Diamantliknande kolbeläggningar (DLC) är perfekt anpassade för de mest extrema slitageförhållandena och höga glidhastigheter, även utan smörjning. Dessutom minimerar de friktionsförlust vilket gör dem idealiska för motorkomponenter som bränsleinsprutningssystem, ventilstyrningar och kolvar. Många andra tillämpningsområden, från pumpar och kompressorer till lagerbussningar och valsar, från textilmaskiner till medicinsk teknologi, utnyttjar också de enastående friktionsegenskaperna i DLC-beläggningar.

BALINIT® DLC ger ett utmärkt skydd mot nötning, tribooxidation och adhesiv förslitning, samtidigt som den tillåter höga ytbelastningar som annars snabbt skulle orsaka nötning och kallsvetsning.

  • Extremt hård
  • Låga friktionsförluster
  • Idealisk för höga hastigheter
  • Utmärkt nötningsskydd
  • Möjliggör högre glidhastighet än med BALINIT C

*Hårdheten kan anpassas till tillämpningen

BALINIT DLC
Beläggningsmaterial a-C:H
Beläggningsteknik PACVD
Beläggningens färg svart
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* ~15-25
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.1 - 0.2
Inre spänning [GPa]*** 0.1 - 0.2
Max. driftstemp. [°C]**** 300
Processtemperatur [°C] < 250
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up