Choose your country / language

BALINIT DURANA Den mångsidiga beläggningen för krävande maskinbearbetning

BALINIT® DURANA är en beläggning med en kombination av AlTiN-baserade skikt och TiSiXN-skikt som är utvecklade för krävande bearbetningsoperationer, såsom konisk kuggskärning, fräsning och borrning.

BALINIT DURANA - The versatile coating for demanding machining
BALINIT DURANA - versatile coating for stick blades
BALINIT DURANA - versatile coating for endmills
BALINIT DURANA - versatile coating for drills
BALINIT DURANA - versatile coating for reamers

Alltmer komplexa komponentgeometrier, nya material och de höga kraven på exakthet utgör särskilda utmaningar för skärverktygen inom modern maskinteknik. Konsekvenserna av de mekaniska och termiska påfrestningarna är snabbare nötning, ökad risk för flisning och sprickbildning på skärande verktyg, vilket förkortar livslängden och minskar produktiviteten. För att möta dessa utmanande bearbetningskrav har Oerlikon Balzers utvecklat den mångsidiga beläggningen BALINIT® DURANA:

  • Den skräddarsydda kombinationen av skiktstruktur och egenskaper leder till en avsevärd minskning av nötande slitage och därmed till en verktygslivslängd över genomsnittet.
  • Kombinationen av AlTiN-baserade skikt och TiSiXN-skikt ger BALINIT® DURANA en hög grad av duktilitet och enastående slitstyrka, även vid extrema driftstemperaturer, vilket resulterar i enormt förbättrad prestanda vid krävande maskinbearbetning.
Utmärkt beständighet mot nötande slitage Optimerad skiktstruktur: en kombination av hög duktilitet hos det AlTiN-baserade skiktet och utmärkt slitstyrka hos det yttre TiSiXN-skiktet
Minimerad flisning En skräddarsydd kombination av skiktstruktur och egenskaper bidrar till en ökad stabilitet i skäreggen
Märkbart minskad sprickbildning En definierad inre spänningsprofil i beläggningen minskar avsevärt sprickbildning och dess spridning vid alternerande termiska belastningar
Skäreggen skyddas mot höga temperatur och oxidation BALINIT® DURANA utgör ett enastående skydd mot oxidation även vid höga temperaturer

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up