Choose your country / language

BALIMED DLC STAR Viktiga funktionella egenskaper – enastående bländskydd och kemiskt inert

BALIMED DLC STAR coated MIS instruments

BALIMED™ DLC STAR kännetecknas av sina viktiga funktionella egenskaper: den matta svarta beläggningen gör det lättare för kirurger att arbeta utan att bländas under den skarpa operationsbelysningen. Dessutom ger BALIMED™ DLC STAR förstärkt slitskydd under höga belastningar, samt förbättrad friktionsreduktion i komplexa tribosystem. Beläggningen bevarar de kirurgiska instrumentens skärpa och förlänger därmed deras livslängd.

  • Passar alla kirurgiska instrument
  • Enastående svart beläggning med bländskydd
  • Kemiskt inert (minimerad reaktion med andra ämnen)
  • Låg friktion och hög nötningshållfasthet
  • Förbättrar bibehållandet av eggen på kirurgiska instrument
BALIMED DLC STAR
Beläggningsmaterial CrN + a-C:H
Beläggningsteknik PACVD
Beläggningens färg Svart
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* ~ 15 - 25
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.1 - 0.2
Max. driftstemp. [°C]**** 300
Processtemperatur [°C] < 250
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
keyboard_arrow_up