Choose your country / language

Beläggning med bländskydd som ger kirurgiska instrument en vass skäregg

Micropituitary rongeurs
Bone repositioning instruments

BALIMED™ ALTINA ger kirurgiska instrument en vassare skäregg. Därmed medverkar beläggningen till en snabbare återhämtning för patienten, eftersom såren läker snabbare. Bländsskyddet i BALIMED™ ALTINA underlättar kirurgens arbete.

  • Extremt hård beläggning
  • Utmärkt på rostfritt stål
  • Förbättrad skärprestanda
  • Bländsskydd
  • Passar ett brett utbud medicinsk utrustning
BALIMED ALTINA
Beläggningsmaterial AlTiN
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg Svart & Lila
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 30 +/- 3
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~ 0.6
Inre spänning [GPa]*** ~ 0.6
Max. driftstemp. [°C]**** 900
Processtemperatur [°C] < 350
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up