Choose your country / language

Balzers ytbeläggningar

Tunnfilm som gör hela skillnaden

Balzers ytbeläggningar

Ytbehandlade verktyg och komponenter ger märkbart bättre funktion, prestanda och utseende. 

Produktivitet, effektivitet eller det berömda första ögonkastet - i den dagliga verksamheten avgörs de av tusendelars millimeter. Den fulla styrkan i Oerlikon Balzers avancerade ytbehandlingar blir särskilt tydlig när det ställs krav på ökad processhastighet, när man behöver skära svårhanterligt material eller när bästa utseende är av vikt.

Vi använder olika metoder för att förbättra verktygens, komponenternas prestanda och utseende:

  • PVD (fysisk förångningsprocess)
  • PACVD (plasmaassisterad förångningsprocess)
  • CVD (kemisk förångningsdeposition)
  • Värmebehandling & nitrering

Alla metoder sker i vakuum, vilket möjliggör beläggning av tunnfilm med en tydligt fastställd sammansättning och specifika egenskaper.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up