Choose your country / language

BALINIT A Titannitrid från start – Världens första slitstarka PVD-beläggning

Effektivt skydd mot abrasiv och adhesiv förslitning BALINIT® A var vår första slitstarka beläggning och den används fortfarande inom många tillämpningsområden världen över.

Composing
Thread Former Coated
Food-safe and often used for medical instruments
Gold Coating

Allt började med titannitrid. BALINIT® A fortsätter dessutom att vara en mångsidig beläggning med slitageskydd som ger en betydande minskning av abrasiv och adhesiv förslitning inom många olika applikationsområden.

Den används också i dekorativa syften, som slitageindikator eller i speciella tillämpningar som lågtemperatursbeläggningen BALINIT® A ARCTIC vid processtemperaturer upp till 200 °C.

De första försöken med TiN-belagda formverktyg år 1977 fick ett väldigt gott resultat: livslängden ökade med en faktor 4. Utveckling och marknadsföring av hårda PVD-beläggningar för verktyg fick officiellt klartecken ett år senare, den 1:e september 1978. 

  • Balzers första PVD-beläggning med slitageskydd
  • Tillgänglig som en lågtemperatursbeläggning
  • Mångsidighet sedan 1978
  • Livsmedelsgodkänd
  • Dekorativ guldgul färg
BALINIT A
Beläggningsmaterial TiN
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg guldgul
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 30 +/- 3
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~0.6
Inre spänning [GPa]*** ~0.6
Max. driftstemp. [°C]**** 600
Processtemperatur [°C] < 500
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up