Choose your country / language

Ytbehandling påverkar beläggningskvaliteten

Ytbehandling av komponenter och verktygs ytor har en direkt inverkan på beläggningens prestanda

Ytbehandling påverkar beläggningskvaliteten

Förutsättningar för perfekt beläggningskvalitet är:

Förutsättningar för perfekt beläggningskvalitet är:
För verktyg och komponenter
  • Ytorna måste vara skinande. De får inte vara krompläterade, ytor med slipbränningar, ånganlöpta eller saltbadsnitrerade.
  • Grundytan måste vara fri från mikrosprickor, oxidskikt och värmepåverkade områden som till exempel slipbränningar omhärdade partier.
  • Skäreggar ska vara gradfria för att få full prestanda efter beläggningen.
  • För gnistning (EDM) rekommenderas flera avverkningssteg för att minska bildning av det ”vita" omsmälta zonen. Rekommenderas starkt ett avslutande finbearbetningssteg med låg energi. I allmänhet är det möjligt av få en god vidhäftning av beläggningen på ytor som gnistbearbetats, förutsatt att ytorna förbehandlats genom mikroblästring.
  • Polerade ytor måste vara fria från polermedelrester.
  • Fotoetsade ytor kan beläggas utan förbehandling om de är fria från rester och fläckar. Ytorna måste vara fria från rost, spån, vax, klistertejp, målarfärg, smälta plastrester, formrester, etc.
  • Delarna måste vara fria från slipdamm, rester av rengöringsmedel och fingeravtryck.
  • Delarna bör vara avmagnetiserade.
För plastdelar rekommenderar vi
  • att de förs in i beläggningsprocessen direkt efter formsprutningsprocessen.
  • ett välkonstruerat ingjutsområde för att minska inre spänning.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up