Choose your country / language

Produktionsprocess

Era verktyg och komponenter är i goda händer hos oss

Produktionsprocess

Oerlikon Balzers produktionsprocess garanterar en jämn och reproducerbar kvalitet, över hela världen.

Vår kvalitet - Er vinst

Alla våra anläggningar använder likadan utrustning och identiska processer för beläggning av verktyg och komponenter.

Från ankomstkontroll till leveransen är vår produktionsprocess utformad efter era komponenter och verktyg och anpassas i alla enskilda fall till den aktuella beläggningens specifikationer.

Dessa automatiserade och standardiserade produktionsprocesser garanterar en jämn och hög kvalitet och reproducerbarhet, över hela världen.

 • Ankomstkontroll

  Delarna som ska beläggas kontrolleras i fråga om kvantitet, material och ytskick. Produktionssekvensen fastställs i enlighet med kundens specifikationer.

 • Rengöring

  Rena ytor är avgörande för beläggningens vidhäftning. Därför lägger Oerlikon Balzers stor vikt vid att förbereda ytorna för PVD och använder rengöringslinjer med ultraljud där vi använder alkaliska vattenbad utan några miljöskadliga tillsatser.

 • Avskiktning

  När en ny beläggning ska läggas på kan man behöva ta bort gamla beläggningsskikt. Oerlikon Balzers har utvecklat specifika procedurer för att avlägsna olika PVD-beläggningar utan negativa påföljder för underliggande substrat.

 • Förbehandling

  Om ytterligare förbehandling krävs använder Oerlikon Balzers lämplig teknik som anpassats efter varje enskilt fall (till exempel vakuumavgasning för att eliminera materialrester i kylkanaler, mikroblästring för att avlägsna porösa ytskikt, eggpreparering för skärande verktyg).

 • Laddning

  Innan beläggning placeras delarna i produktvarierade fixturer och förs därefter in i beläggningskammaren. Vid stora produktserier laddas fixturerna i automatiserad process. En noggrant uträknad placering av delarna garanterar en reproducerbar precision.

 • Beläggning

  Oerlikon Balzers beläggningar förser er med högpresterande verktyg och komponenter som alltid är redo att möta de ökande kraven i modern tillverkning- och bearbetningsindustri. Ett brett utbud av beläggningstekniker finns tillgängliga för i princip obegränsat antal applikationer. Våra specialister arbetar i tätt sammarbete med våra kunder världen över och öppnar konstant upp för nya applikationsområden. Kundanpassade beläggningar finns tillgängliga på begäran.

 • Efterbehandling

  Vi använder flera metoder (t. ex. polering, mikroblästring, borstning) för att ge verktygen den sista touchen. Genom åren har Oerlikon Balzers skaffat den erfarenhet som krävs för att kunna föreslå den bästa möjliga lösningen och beläggningsutrustningen för att möta era behov.

 • Kvalitetsundersökning

  Ett lyckat beläggningsresultat är direkt kopplad till verktygets skick och kvalitet. Vi använder visuella och mekaniska metoder för att utvärdera inkommande detaljers kompatibilitet för beläggning och för att fastställa beläggningskvaliteten. Att våra tekniker används inom ett brett spektra av industrier har gett oss kunskap som krävs för att välja vilken metod som passar bäst för kvalitetsinspektionen.

 • Förpackning/utleverans

  Belagda order skickas normalt tillbaka i den förpackning de ankommit i. Man kan göra stora besparingar om detaljerna levereras i lämpliga rengöringssatser.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up