Choose your country / language

BALIMED CNI För en välfungerande medicinsk utrustning

För en välfungerande medicinsk utrustning

BALIMED CNI coated medical devices
BALIMED CNI coated MIS instruments

För att öka livslängden för medicinsk utrustning måste man framför allt se till att alla delar i rörelse skyddas mot nötning och korrosion. BALIMED™ CNI är en jämn och temperaturtålig beläggning som uppfyller dessa krav på allra bästa sätt.

  • Låg friktion
  • Minskad kallsvetsning
  • Högt oxidationsmotstånd för tillämpningar som kräver höga temperaturer
  • Kemikaliebeständig
  • Hög slitstyrka
  • Estetisk tilltalande metallfärger
BALIMED CNI
Beläggningsmaterial CrN
Beläggningsteknik Sputter
Beläggningens färg Silvergrå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 18 +/- 3
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~0.5
Inre spänning [GPa]*** ~0.5
Max. driftstemp. [°C]**** 700
Processtemperatur [°C] < 250
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up