Choose your country / language

Den extrema hårdheten hos BALINIT® LUMENA ger ett utmärkt slitageskydd även under hög mekanisk belastning.

BALINIT LUMENA

Glansvärdet på formsprutningsytor med textur måste förbli oförändrad under deras livslängd. Tack vare att BALINIT® LUMENA är så extremt hård uppfylls dessa krav, och detta gör beläggningen idealisk för formsprutningsformar för glasfiber- och kolfiberarmerad plast, formar av stål med låg hårdhet (< HRC 40) och för formning av höghållfast plåt.

Beläggningens goda isoleringsförmåga förbättrar flöde och formfyllning, vilket ytterligare ökar er produktivitet. För formning av höghållfast plåt och pressgjutning finns BALINIT® LUMENA ADVANCED.

  • Extremt hög hårdhet
  • Utmärkt slitageskydd
  • Förbättrat flöde
  • Ökar detaljernas kvalitet
BALINIT LUMENA
Beläggningsmaterial TiAlN
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg lilagrå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 33 +/- 3
Max. driftstemp. [°C]**** 900
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up