Choose your country / language

BALIMED C Dlouhá provozní výkonnost - dokonce u aplikací s chodem na sucho

Dlouhá provozní výkonnost - dokonce u aplikací s chodem na sucho

Dental screws
Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments
Bone saws

Konstrukční části pohonu, jako např. ozubená kola a ložiska v lékařských přístrojích typu dentálních nástrojů, jsou denně vystaveny vysokému mechanickému namáhání. Nízký koeficient tření a dobré kluzné vlastnosti činí BALIMED™ C ideálním pro aplikace s nízkou úrovní mazání nebo dokonce s chodem na sucho – při nízkých teplotách. BALIMED™ C je povlak na bázi WC/C, tedy směs kovu a uhlíku s vlastnostmi diamantu. Výsledkem je ideální způsob, jak snížit únavu povrchu a tribooxidaci.

  • Vhodné pro aplikace s chodem na sucho
  • Minimální adhezivní opotřebení
  • Nízký koeficient tření
  • Dobré kluzné vlastnosti při nízkých teplotách
BALIMED C
Povlakový materiál a-C:H:W (WC/C)
Technologie povlakování Sputter
Barva povlaku Šedá
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* 8-12 / 12-15
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0,1 - 0,2
Vnitřní napětí [GPa]*** 0,1 - 0,2
Max. provozní teplota [°C]**** 300
Teplota procesu [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up