Choose your country / language

Performanță operațională de lungă durată - chiar și în cazul aplicațiilor care funcționează în gol

Dental screws
Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments
Bone saws

Componentele de acționare, precum angrenajele și rulmenții din dispozitivele medicale ca de exemplu instrumentele stomatologice, sunt expuse zilnic la stres mecanic ridicat. Coeficientul redus de frecare și proprietățile bune de alunecare ale acoperirii BALIMED™ C îl fac ideal pentru lubrifiere redusă și chiar pentru aplicații care funcționează în gol - la temperaturi scăzute. BALIMED™ C este o acoperire pe bază de WC/C și prin urmare, un amestec de metal și carbon tip diamant. Rezultatul reprezintă modul ideal de a reduce uzura suprafeței prin oboseală mecanică și oxidarea tribologică.

  • Adecvat pentru aplicații care funcționează în gol
  • Uzură minimă adezivă
  • Coeficient redus de frecare
  • Proprietăți bune de alunecare la temperaturi scăzute
BALIMED C
Materialul acoperirii a-C:H:W (WC/C)
Tehnologia de acoperire Sputter
Culoarea acoperirii Gri
Duritate acoperire HIT [GPa]* 8-12 / 12-15
Coeficient de frecare (mediu uscat) vs. oțel** 0,1 - 0,2
Tensiune internă [GPa]*** 0,1 - 0,2
Temp. max. de operare [°C]**** 300
Temperatura de proces [°C] < 250
Observații generale Toate informațiile oferite sunt valori aproximative care depind de condițiile de aplicare, de mediu și de testare.
*Duritate acoperire HIT [GPa] Măsurători realizate cu ajutorul nanoamprentelor, în conformitate cu ISO 14577. Pentru multistraturi, duritatea straturilor diferite variază.
**Coeficient de frecare (mediu uscat) vs. oțel Determinate pe baza unui test, în condiții de determinare în mediu uscat, cu ajutorul unei bile de oțel în conformitate cu ASTM G99. În timpul efectuării testului, valorile oferite pot fi depășite.
***Tensiune internă [GPa] Măsurători efectuate cu metoda XRD și/sau metoda de încovoiere la șoc (ecuația Stoney). Solicitarea termică calculată a fost scăzută.
****Temp. max. de operare [°C] Acestea sunt valori aproximative în afara intervalului. Din cauza legilor termodinamice există o dependență a presiunii în aplicare.

Opinii sau întrebări? Vă rugăm să ne contactați!

keyboard_arrow_up