Wybierz kraj/język

Polityka prywatności i plików cookie

OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon, Szwajcaria i jej spółki zależne („Oerlikon”) są zobowiązane do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia Państwu, zewnętrznym kontaktom biznesowym (np. klientom, dostawcom, partnerom, użytkownikom strony internetowej) w jaki sposób Oerlikon przetwarza Państwa dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej ( www.oerlikon.com ) lub podczas relacji biznesowych z nami. Przez dane osobowe rozumiemy wszelkie informacje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować osobę.

Ostatnia aktualizacja: Luty 2023

 • Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?
 • Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy i w jaki sposób?
 • Na jakiej podstawie prawnej zbieramy Twoje dane osobowe?
 • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 • Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane za granicę?
 • Jak chronimy Twoje dane osobowe?
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane?
 • Jakie prawa masz w odniesieniu do Twoimi danymi osobowymi i jak możesz z nich skorzystać?
 • Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Podmiot prawny odpowiedzialny za wykorzystanie Twoich danych osobowych (tzw. „Administrator danych”) zależy od Twojej relacji z nami.

Jeśli jesteś użytkownikiem tej strony internetowej (www.oerlikon.com) Administratorem danych jest OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon, Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon, Szwajcaria.

Jeśli masz z nami relacje biznesowe (np. rzeczywisty lub potencjalny klient, dostawca, partner itp.), Administratorem danych jest podmiot prawny, z którym podpisałeś umowę lub z którym się kontaktujesz.

Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy i w jaki sposób?

Oerlikon gromadzi następujące dane:

 • Dane osobowe: Gromadzimy dane osobowe, które wprowadzasz w formularzach lub polach na naszych stronach internetowych lub w zasobach internetowych, platformach. Informacje obejmują: dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, kraj i numer telefonu), referencje zawodowe, informacje o firmie którą reprezentujesz, preferencjach komunikacyjnych, produktach, które interesują Ciebie i Twoją firmę. Do tego zaliczane są również formularze papierowe wypełniane podczas wydarzeń takich jak targi, konferencje oraz Twoje zdjęcia zrobione podczas udziału w takich targach i wydarzeniach marketingowych. Dodatkowo gromadzone są wszelkie inne dane osobowe, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytań za pomocą formularzy kontaktowych i postów na naszym blogu lub wszelkie inne informacje dobrowolnie przekazane nam później w trakcie naszej relacji biznesowej.
 • Dane osobowe z innych źródeł: Ponadto, gdy Ty lub osoba prawna, dla której pracujesz, wchodzi w relacje biznesowe z Oerlikon zbieramy informacje z oficjalnych źródeł o Tobie lub twoim pracodawcy. Dane te są istotne dla przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących kontroli handlu i kontroli eksportu.
 • Informacje zbierane z Twojego komputera lub innego urządzenia elektronicznego: Gromadzimy dane o Twoim komputerze lub urządzeniu elektronicznym, kiedy poruszasz się po naszej stronie internetowej i zasobach online, kiedy korzystasz z naszych sieci, kiedy subskrybujesz kanały w mediach społecznościowych. Gromadzimy również informacje za pomocą plików cookie. Dodatkowe informacje na ten temat oraz sposób blokowania plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Cookies (poniżej niniejszej Polityki Prywatności).

Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Kiedy kontaktujesz się z nami, wchodzisz z nami w relacje biznesowe lub po prostu poruszasz się po naszej stronie internetowej, gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 • Aby administrować, obsługiwać, utrzymywać normalne funkcjonowanie i zapewniać bezpieczeństwo naszych stron internetowych i platform;
 • Aby odpowiedzieć na Twoje pytania, prośby, reklamacje, zamówienia;
 • Aby ulepszać nasze strony internetowe i usługi oraz zarządzać nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Aby inicjować i utrzymywać nasze relacje biznesowe z Tobą, np. rejestrować Twoje dane kontaktowe w naszych systemach zarządzania relacjami biznesowymi oraz zapewniać śledzenie naszych negocjacji i umów z Tobą;
 • Aby zarządzać naszymi relacjami biznesowymi z Tobą lub podmiotem prawnym, dla którego pracujesz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Obejmuje to w szczególności przeprowadzanie wszelkich prawnie wymaganych badań due diligence (analiza ekonomiczno-finansowa) lub weryfikacji;
 • Aby umożliwić Ci korzystanie z mediów społecznościowych. Zasoby mediów społecznościowych, które są obecnie dostępne za pośrednictwem łączy na tej stronie, to: blog i funkcje polecania umożliwiające udostępnianie treści witryny znajomemu lub współpracownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platform mediów społecznościowych. Prosimy o uważne rozważenie, jakie informacje o sobie zdecydujesz się udostępnić innym podczas korzystania z zasobów mediów społecznościowych, ponieważ Twoje dane osobowe będą widoczne dla dużej liczby osób i potencjalnie wielokrotnie udostępniane przez użytkowników mediów społecznościowych;
 • Aby przesyłać Ci informacje o naszych produktach, usługach, wydarzeniach lub nasz biuletyn, jeśli tego zażądałeś lub wyraziłeś na to zgodę;
 • Aby udzielić Ci dostępu do określonych informacji lub ofert;
 • Aby komunikować się z Tobą w innych sprawach (aby przesyłać Ci aktualizacje i alerty bezpieczeństwa).

Na jakiej podstawie prawnej zbieramy Twoje dane osobowe?

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne określone w unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 (RODO):

 • Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
  • Tak jest w przypadku naszych działań marketingu bezpośredniego, Twoja zgoda będzie wymagana, aby przesyłać Ci informacje o naszych produktach i usługach, wydarzeniach i/lub zapisać się do naszego newslettera. Mówiąc bardziej ogólnie, będziemy wykorzystywać Twoją uprzednią zgodę tam, gdzie jest to prawnie wymagane. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Na przykład, aby zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu, zaproszeń, informacji o naszych produktach i usługach pocztą elektroniczną, możesz po prostu kliknąć link „Anuluj subskrypcję” znajdujący się na końcu wszystkich naszych e-maili marketingowych;
 • Aby podjąć niezbędne kroki w celu zawarcia z Tobą umowy lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
  • Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy rozpoczynamy z Tobą dyskusję lub negocjacje i potrzebujemy w tym celu pewnych informacji o Tobie i firmie, którą reprezentujesz;
 • Niezbędność do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
  • gdy angażujemy dostawców w celu uzyskania wsparcia IT w zakresie przechowywania, konserwacji, funkcjonowania lub bezpieczeństwa naszych stron internetowych i aplikacji;
  • kiedy odpowiadamy na Twoje pytania online;
  • kiedy wprowadzamy Twoje dane kontaktowe do naszych systemów zarządzania relacjami biznesowymi w celu utrzymania naszych relacji biznesowych z Tobą;
  • kiedy używamy danych osobowych w celu ulepszenia naszych stron internetowych, naszych usług lub naszych wydarzeń oraz sposobu, w jaki wchodzimy w interakcje z Tobą;
  • gdy archiwizujemy nasze dokumenty umowne lub komunikację z Tobą w celu wykonania naszych zobowiązań umownych lub prawnych lub obrony naszych praw i interesów przed sądem lub organem regulacyjnym.
 • Konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy przed nawiązaniem z Tobą relacji biznesowej przeprowadzamy pewne badania due diligence (analiza ekonomiczno-finansowa) lub weryfikację na Twój temat.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dla celów wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności Twoje dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców

 • Spółki grupy Oerlikon: Biorąc pod uwagę globalny zasięg działalności, organizacji i infrastruktury informatycznej firmy Oerlikon, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i udostępniane za granicą w celach wymienionych powyżej. Oerlikon Information Technology (OIS) w Szwajcarii zapewnia wsparcie IT w zakresie codziennej administracji technicznej i zarządzania tą witryną internetową oraz niektórymi aplikacjami zarządzanymi centralnie z korzyścią dla wszystkich spółek grupy Oerlikon. W ramach naszych dwóch działów Surface Solutions i Polymer Processing Solutions niektóre usługi są również scentralizowane (w UE), jak zarządzanie niektórymi aplikacjami do zarządzania relacjami z klientami. Gdy zażądasz informacji o produktach oferowanych przez jedną z naszych spółek zależnych lub gdy kilka podmiotów Oerlikon pracuje nad wykonaniem umowy na dostarczenie zamówionego produktu końcowego, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione zainteresowanym podmiotom Oerlikon w celu udzielenia właściwej odpowiedzi Twoje zapytanie.
 • Zewnętrzni usługodawcy: Zatrudniamy zewnętrznych usługodawców zaangażowanych przez nas do wykonywania określonych zadań i usług w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Korzystamy z zewnętrznych usługodawców, którzy pomagają nam w administrowaniu i zarządzaniu tą witryną, w dostarczaniu, utrzymywaniu, przechowywaniu aplikacji informatycznych do hostowania naszych centrów danych, dostarczania komunikacji elektronicznej, pomagania nam w zapobieganiu oszustwom i zapewnianiu bezpieczeństwa naszych Systemów IT i zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności z prawami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, kontroli eksportu, ITAR oraz kontroli handlu. Każdy dostawca zewnętrzny ma dostęp wyłącznie do danych osobowych niezbędnych do świadczenia określonych usług. Osoby trzecie, które mają dostęp do naszych danych osobowych lub je przetwarzają, zawarły z nami umowy dotyczące przetwarzania danych i zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w uzgodnionym celu outsourcingu i zgodnie z naszymi instrukcjami, w celu ochrony danych osobowych i niesprzedawania takich danych innym podmiotom trzecim.
 • Platformy i narzędzia mediów społecznościowych: Jeśli udostępniasz zawartość naszych stron internetowych w mediach społecznościowych oraz jeśli dzielisz się swoimi przemyśleniami na naszym blogu, Twoje dane osobowe mogą być widoczne lub udostępniane innym użytkownikom strony. Gdy udostępniasz dane osobowe w mediach społecznościowych, Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności odpowiednich mediów społecznościowych, a nie zgodnie z polityką prywatności Oerlikon.
 • Sądy, organy regulacyjne i organy ścigania: Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione sądowi lub organowi regulacyjnemu, gdy toczymy z Tobą spór sądowy i gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia takich danych osobowych organowi publicznemu, sądowi, organowi regulacyjnemu, właściwym organom ścigania. Każdy wniosek ze strony władz publicznych, sądów, organów regulacyjnych zostanie dokładnie przeanalizowany, indywidualnie dla każdego przypadku, w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych i międzynarodowych zasad pomocy sądowej w sprawach karnych, administracyjnych i cywilnych.

Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani w inny sposób ujawniać Twoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane za granicę?

Ta strona internetowa, jak również wiele naszych aplikacji grupowych, jest przechowywana w Szwajcarii. Jednakże, biorąc pod uwagę cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, strukturę grupy Oerlikon, globalny zasięg i infrastrukturę IT, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów zamorskich (np. współpracujemy z dostawcami usług zlokalizowanymi za granicą, Twoje dane osobowe są udostępniane takim podmiotom stowarzyszonym w celu prawidłowej odpowiedzi na Twoje zapytanie). Listę krajów, w których znajduje się firma Oerlikon, można znaleźć na stronie www.oerlikon.com. Gdy Twoje dane osobowe są przekazywane za granicę, zapewniamy, że międzynarodowy transfer odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz, że stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa i warunki umowne. Transfery danych realizowane w ramach Grupy Oerlikon są objęte i chronione Umową o przekazywaniu i przetwarzaniu danych Oerlikon Intra Group (IGDTPA) opartą na standardowych klauzulach umownych UE od czerwca 2021 r. Nasza umowa IGDTPA zawiera szwajcarskie i brytyjskie aneksy do standardowych klauzul umownych UE.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Firma Oerlikon ustanowiła i utrzymuje środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed ryzykiem przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieupoważnionego ujawnienia lub dostępu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Archiwizujemy niektóre dane osobowe zebrane na Twój temat, aby móc bronić naszych praw przed sądem w przypadku procesu sądowego lub aby wypełnić obowiązek prawny lub regulacyjny. Jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już wymagane, usuwamy lub anonimizujemy Twoje dane osobowe.

Jakie prawa masz w odniesieniu do Twoimi danymi osobowymi i jak możesz z nich skorzystać?

Masz prawo:

 1. uzyskać informacje o danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz o tym, jak je wykorzystujemy, a także uzyskać ich kopię.
 2. żądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne.
 3. zażądać ograniczenia wykorzystywania Twoich danych osobowych i zażądać od Oerlikon zaprzestania dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli są one nieaktualne, nieprawidłowe lub wykorzystywane niezgodnie z prawem.
 4. w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Oerlikon nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub jeśli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Twoje dane osobowe zostały zebrane na podstawie Twojej uprzedniej zgody. W przypadku wycofania zgody, Twoje dane osobowe nie będą już przez nas wykorzystywane. Należy pamiętać, że w każdej chwili można sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, klikając łącze „zrezygnuj z subskrypcji”, znajdujące się na końcu wszystkich naszych wiadomości e-mail marketingu bezpośredniego (tj. zaproszeń na wydarzenia, biuletynów, wiadomości e-mail promocja naszych produktów/usług);
 6. zażądać kopii w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które zebraliśmy na podstawie Twojej uprzedniej zgody lub w celu zawarcia lub wykonania umowy, a także zażądać przesłania ich Tobie lub innej firmie.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw lub podzielić się wszelkimi obawami dotyczącymi wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym Globalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem privacy.corporate@oerlikon.com. Wskaż podmiot prawny Oerlikon, z którym się kontaktujesz, cel i zakres Twojej prośby lub wątpliwości, swoje dane kontaktowe. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do Twojej tożsamości, zastrzegamy sobie prawo do zażądania kopii dokumentu tożsamości. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju, w którym się znajdujesz lub w którym ma siedzibę Administrator Danych, w okolicznościach, w których Twoje dane osobowe nie zostałyby wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Jeśli nasza Polityka Prywatności zmieni się w jakikolwiek sposób, Oerlikon umieści zaktualizowaną wersję tej polityki na tej stronie, abyś był w pełni poinformowany o rodzajach gromadzonych przez nas informacji, sposobie ich wykorzystania i okolicznościach, w jakich mogą zostać ujawnione.

Polityka plików cookie

1. Postanowienia ogólne

Po wizycie na naszej stronie internetowej na Twoim urządzeniu zostanie zapisana informacja w postaci pliku „cookie”. Cookie to niewielki plik tekstowy zapisywany na urządzeniu po wizycie na stronie www. Pliki cookie wysyłane są do witryny, gdy ponownie na nią wrócisz. W ten sposób witryna rozpoznaje Twoje urządzenie i zapamiętuje ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie zapraszamy na www.allaboutcookies.org lub www.aboutcookies.org.

2. Jakie typy cookie używamy

Stosowane pliki cookie możemy podzielić na 4 kategorie: bezwzględnie niezbędne, wydajnościowe, funkcjonalne oraz marketingowe.

a. Bezwzględnie niezbędne

Potrzebne do poruszania się po naszej stronie internetowej oraz obsługi podstawnych jej funkcji, takich jak wydawanie anonimowych identyfikatorów sesji w celu łączenia kilku powiązanych zapytań z serwerem.

b. Funkcjonalne pliki cookie

Umożliwiają przechowywanie informacji, które użytkownik wprowadził (np.  identyfikator użytkownika, wybór języka lub lokalizacja), w celu zaoferowania ulepszonych, spersonalizowanych funkcji. Funkcjonalne pliki cookie są również wykorzystywane do włączania żądanych funkcji, takich jak odtwarzanie filmów.

c. Wydajnościowe / statystyczne pliki cookie

Zbierają informacje o korzystaniu z witryny, np. o używanych przeglądarkach internetowych i systemach operacyjnych, liczbie odwiedzin, średnim czasie trwania wizyty i wywoływanych stronach. Wydajnościowe pliki cookie mają na celu sprawić aby witryna internetowa była przyjazna dla użytkownika i poprawić komfort użytkowania.

Do celów statystycznych zastąpiliśmy Google Analytics  Matomo Analytics. Usługa analizy strony internetowej świadczona przez InnoCraft Ltd. Matomo wykorzystuje config_id odwiedzającego z wykorzystaniem ograniczonego zestawu ustawień. Config_id lub skrót config to ciąg znaków obliczany przez system operacyjny odwiedzającego, przeglądarki, wtyczki do przeglądarki, adresu IP i języka przeglądarki. Informacje o korzystaniu przez Ciebie z witryny zostaną przesłane na serwery Matomo Cloud i hostowane w Europie. Wszystkie dane są anonimizowane przez Matomo i wykorzystywane wyłącznie przez Oerlikon. Będziemy korzystać z Matomo w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryny internetowej, tworzenia dla nas anonimowych raportów w oparciu o zbiorcze informacje na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie. Możesz zaakceptować lub odmówić śledzenia poprzez baner plików cookie. Możesz również w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę i odmówić korzystania z Matomo – w tym celu zapoznaj się z sekcją „Dezaktywuj pliki cookie”, która znajduje się poniżej.

d. Marketingowe cookie

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie, aby pomóc witrynie przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z witryny będą przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych. Twój adres IP będzie skracany przed przetwarzaniem przez Google (ostatni oktet adresu IP jest obcinany), jeśli jesteś z siedzibą w którymkolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany i skracany przez serwery Google w USA. W naszym imieniu dostawca Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia anonimowych raportów aktywności oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem w witrynie. Możesz zaakceptować lub odrzucić użycie takich plików cookie na swoim komputerze za pomocą banera plików cookie, zobacz sekcję „Dezaktywuj pliki cookie” poniżej.

3. Wyłączenie cookie

Możesz wybrać rodzaj plików cookie, dla których zgadzasz się (lub nie) na przechowywanie na twoim komputerze lub urządzeniu, używając banera plików cookie. Jeśli później zmienisz zdanie, możesz aktywować lub dezaktywować pliki cookie, wykonując następujące proste czynności:

 • Kliknij powyżej link „Zmień swoją zgodę” lub „Anulowanie zgody”;
 • Zaznacz pola odpowiadające plikom cookie, które zgadzasz się przechowywać na swoim sprzęcie lub urządzeniu;
 • Odznacz pola odpowiadające plikom cookie, których już nie chcesz.

Możesz zmienić swoje wybory w dowolnym momencie, postępując zgodnie z powyższą procedurą.

Jeśli nasza Polityka dotycząca plików cookie zmieni się w jakikolwiek sposób, Oerlikon umieści zaktualizowaną wersję tej polityki na tej stronie. Datę ostatniej aktualizacji znajdziesz na górze tej strony.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up