Choose your country / language

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie

Společnost OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon, Švýcarsko a její dceřiné společnosti („Oerlikon“) se zavazují chránit vaše soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů vám, externím obchodním kontaktům (např. klientům, dodavatelům, partnerům, uživatelům webových stránek…), vysvětlují, jak společnost Oerlikon zpracovává vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek (www.oerlikon.com) nebo během vašeho obchodního vztahu s námi. Osobními údaji rozumíme veškeré informace, které mohou přímo či nepřímo identifikovat jednotlivce.

Poslední aktualizace: únor 2023

 • Kdo je odpovědný za vaše osobní údaje?
 • Jaké osobní údaje zpracováváme a jak?
 • Proč shromažďujeme osobní údaje?
 • S kým sdílíme vaše osobní údaje?
 • Budou vaše osobní údaje předávány do zahraničí?
 • Jak chráníme vaše osobní údaje?
 • Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
 • Jaké možnosti ochrany osobních údajů máte při procházení těchto webových stránek?
 • Jaká práva máte ve vztahu k vašim osobním údajům a jakým způsobem můžete tato práva uplatňovat?
 • Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Kdo je odpovědný za vaše osobní údaje?

Právnická osoba odpovědná za používání vašich osobních údajů (tzv. „správce údajů“) závisí na vašem vztahu s námi.

Pokud jste uživatelem těchto webových stránek (www.oerlikon.com), je správcem údajů společnost OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon, Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon, Švýcarsko.

Pokud s námi máte obchodní vztah (např. skutečný nebo potenciální zákazník, dodavatel, partner atd.), je správcem údajů právnická osoba, se kterou jste podepsali smlouvu nebo se kterou jste v kontaktu.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak?

Společnost Oerlikon o vás shromažďuje níže popsané osobní údaje:

 • Osobní údaje, které nám poskytnete: Shromažďujeme osobní údaje, které zadáváte do formulářů nebo datových polí na našich webových stránkách nebo online zdrojích, platformách. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje (například vaše celé jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, zemi, kde pracujete, a telefonní číslo), profesní pověření, informace o společnosti, kterou zastupujete, komunikační preference, produkty, které vás a vaši společnost zajímají. Zahrnuty jsou také papírové formuláře vyplněné během akcí, jako jsou veletrhy, a vaše fotografie při účasti na těchto veletrzích a marketingových akcích, a jakékoli další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete v textu vašich dotazů prostřednictvím kontaktních formulářů a příspěvků na našem blogu, nebo jakékoli jiné informace, které nám dobrovolně poskytnete později během našeho obchodního vztahu.
 • Osobní údaje z jiných zdrojů: Pokud vy nebo právnická osoba, pro kterou pracujete, vstoupíte do obchodního vztahu se společností Oerlikon, shromažďujeme o vás nebo o vašem zaměstnavateli informace z oficiálních zdrojů, které jsou důležité pro dodržování platných zákonů, zejména předpisů o kontrole obchodu a vývozu.
 • Informace získané z vašeho počítače nebo elektronického zařízení: Údaje o vašem počítači nebo elektronickém zařízení shromažďujeme, když procházíte naše webové stránky a online zdroje, když používáte naše sítě, když odebíráte kanály na sociálních sítích. Na těchto webových stránkách také shromažďujeme informace prostřednictvím souborů cookie. Další informace o tomto tématu a o tom, jak zablokovat soubory cookie, najdete v našich Zásadách používání souborů cookie (pod těmito Zásadami ochrany osobních údajů).

Proč shromažďujeme osobní údaje?

Když s námi navážete kontakt, vstoupíte s námi do obchodního vztahu nebo jen procházíte naše webové stránky, shromažďujeme, používáme a zpracováváme vaše osobní údaje. Shromažďování, používání a zpracování vašich osobních údajů slouží hlavně k následujícím účelům:

 • Abychom mohli spravovat, provozovat, udržovat běžné fungování a zajišťovat bezpečnost našich webových stránek a platforem;
 • Abychom mohli odpovídat na vaše dotazy, žádosti, stížnosti a objednávky;
 • Abychom mohli vylepšovat naše webové stránky a služby a spravovat je v souladu s platnými zákony;
 • Abychom mohli iniciovat a udržovat naše obchodní vztahy s vámi, jako je zaznamenávání vašich kontaktních údajů v našich systémech pro řízení obchodních vztahů a zajištění následných jednání a smluv s vámi;
 • Abychom mohli řídit náš obchodní vztah s vámi nebo s právnickou osobou, pro kterou pracujete, v souladu s platnými zákony a předpisy. Patří sem zejména provedení zákonem požadované hloubkové kontroly nebo ověření;
 • Abyste mohli využívat naše zdroje sociálních médií. Zdroje sociálních médií, které jsou v současné době k dispozici prostřednictvím odkazů na těchto webových stránkách, jsou blog a funkce pro sdílení obsahu webových stránek s přáteli nebo kolegy prostřednictvím e-mailu nebo platforem sociálních médií. Pečlivě zvažte, jaké informace o sobě se rozhodnete sdílet s ostatními, když používáte zdroje sociálních médií, protože vaše osobní údaje uvidí velké množství lidí a uživatelé sociálních médií je mohou sdílet vícekrát;
 • Abychom vám mohli zasílat informace o našich produktech, službách, událostech nebo náš newsletter, pokud jste o to požádali nebo jste s tím souhlasili;
 • Abychom vám mohli poskytnout přístup k určitým informacím nebo nabídkám;
 • Abychom mohli komunikovat s vámi v jiných záležitostech (zasílat vám aktualizace a bezpečnostní upozornění).

Na základě kterého právního důvodu shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme na základě následujících právních důvodů uvedených v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR):

 • Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR):
  • V případě našich přímých marketingových aktivit je váš souhlas nutný k tomu, abychom vám mohli zasílat informace o našich produktech a službách, událostech a/nebo se přihlásit k odběru našeho newsletteru. Obecněji řečeno v případech, kdy to vyžaduje zákon, budeme využívat váš předchozí souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Chcete-li například přestat dostávat e-mailem náš newsletter, pozvánky, informace o našich produktech a službách, můžete jednoduše kliknout na odkaz „Odhlásit se“ („Unsubscribe“), který se nachází na konci všech našich marketingových e-mailů;
 • Provedení nezbytných kroků k uzavření smlouvy s vámi nebo k plnění našich smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR):
  • To platí zejména v případě, že s vámi začneme diskutovat nebo vyjednávat a že pro tento účel potřebujeme určité informace o vás a o společnosti, kterou zastupujete;
 • Nutnost sledovat naše oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), zejména:
  • když si najímáme dodavatele na IT podporu pro ukládání, údržbu, fungování nebo zabezpečení našich webových stránek a aplikací;
  • když odpovídáme na vaše dotazy online;
  • když zadáváme vaše kontaktní údaje do našich systémů pro řízení obchodních vztahů, abychom s vámi mohli udržovat obchodní vztah;
  • když používáme osobní údaje ke zlepšení našich webových stránek, našich služeb nebo našich akcí a způsobu, jakým s vámi komunikujeme;
  • když archivujeme naše smluvní dokumenty nebo komunikaci s vámi, abychom mohli plnit naše smluvní nebo zákonné povinnosti nebo hájit naše práva a zájmy před soudem nebo regulačním orgánem.
 • Nutnost dodržovat platné zákony a předpisy (čl. 6.1.c) GDPR)
  • Je tomu tak například v případě, kdy o vás provádíme hloubkovou kontrolu nebo ověření předtím, než s vámi uzavřeme obchodní vztah.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou vaše osobní údaje sdíleny s následujícími kategoriemi příjemců

 • Společnosti skupiny Oerlikon: Vzhledem ke globálnímu působení společnosti Oerlikon, její organizaci a IT infrastruktuře mohou být vaše osobní údaje uloženy a zpřístupněny v zahraničí pro výše uvedené účely. OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon, Švýcarsko poskytuje IT podporu pro každodenní technickou správu a řízení těchto webových stránek a některých aplikací spravovaných centrálně ve prospěch všech společností skupiny Oerlikon. V rámci našich dvou divizí Surface Solutions (Povrchová řešení) a Polymer Processing Solutions (Řešení pro zpracování polymerů) jsou některé služby rovněž centralizovány (v rámci EU), například správa některých aplikací pro řízení vztahů se zákazníky. Pokud si vyžádáte informace o produktech nabízených některou z našich dceřiných společností nebo pokud na plnění smlouvy pracuje několik subjektů společnosti Oerlikon, aby vám poskytly objednaný finální produkt, mohou být vaše osobní údaje sdíleny s dotčenými subjekty společnosti Oerlikon za účelem řádného zodpovězení vašeho dotazu.
 • Poskytovatelé služeb – třetí strany party: Využíváme služeb třetích stran, které jsme si najali, aby naším jménem a podle našich pokynů prováděly určité úkoly a služby. Využíváme externí poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají se správou a řízením těchto webových stránek, s poskytováním, údržbou, ukládáním IT aplikací, s hostováním našich datových center, s doručováním elektronické komunikace, pomáhají nám při prevenci podvodů a zajišťování bezpečnosti našich IT systémů a dodržování všech platných zákonů, zejména zákonů a předpisů o ochraně údajů, kontrole vývozu, ITAR a kontrole obchodu. Poskytovatelé – třetí strany mají přístup pouze k osobním údajům, které jsou nezbytné k provádění jejich specifických služeb. Třetí strany, které mají přístup k našim osobním údajům nebo je zpracovávají, s námi uzavřely smlouvy o zpracování údajů a zavázaly se, že budou osobní údaje používat pouze pro dohodnutý účel outsourcingu a v souladu s našimi pokyny, že budou vaše osobní údaje chránit a že je nebudou prodávat jiným třetím stranám.
 • Platformy a nástroje sociálních médií: Pokud sdílíte obsah našich webových stránek na sociálních sítích a pokud sdílíte své myšlenky na našem blogu, vaše osobní údaje mohou vidět nebo sdílet další uživatelé webových stránek. Při sdílení osobních údajů na sociálních sítích se vaše osobní údaje zpracovávají podle zásad ochrany osobních údajů příslušných sociálních sítí, nikoli podle zásad ochrany osobních údajů společnosti Oerlikon.
 • Soudy, regulační orgány a orgány činné v trestním řízení: Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny soudu nebo regulačnímu orgánu, pokud s vámi vedeme soudní spor a pokud jsme ze zákona povinni tyto osobní údaje zpřístupnit orgánu veřejné moci, soudu, regulačnímu orgánu nebo příslušným orgánům činným v trestním řízení. Každá žádost orgánů veřejné moci, soudů a regulačních orgánů bude pečlivě analyzována případ od případu s ohledem na platné zákony o ochraně údajů a mezinárodní pravidla o soudní pomoci v trestních, správních a občanskoprávních věcech.

Vaše osobní údaje neprodáme, nesdělíme ani jinak nezpřístupníme žádné třetí straně s výjimkou těch, které jsou uvedeny výše.

Budou vaše osobní údaje předávány do zahraničí?

Tyto webové stránky jsou uloženy ve Švýcarsku. Mnoho našich aplikací je uloženo centrálně ve Švýcarsku nebo v EU. Vzhledem k účelům uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů a vzhledem ke struktuře, globálnímu působení a IT infrastruktuře skupiny Oerlikon však mohou být vaše osobní údaje předávány do zahraničních zemí (např. při podpoře našich globálních operací se spoléháme na poskytovatele služeb, a pokud si vyžádáte informace o produktech nabízených některou z našich poboček se sídlem v zahraniční zemi, vaše osobní údaje jsou sdíleny s těmito pobočkami za účelem řádného zodpovězení vašeho dotazu), včetně těch, jejichž zákony o ochraně osobních údajů nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů. Seznam zemí, ve kterých společnost Oerlikon působí, najdete na adrese www.oerlikon.com. Pokud jsou vaše osobní údaje předávány do zahraničí, zajišťujeme, aby mezinárodní předávání probíhalo v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a aby byla zavedena vhodná bezpečnostní opatření a smluvní podmínky. Předávání údajů v rámci skupiny Oerlikon je ošetřeno a chráněno dohodou o předávání a zpracování údajů v rámci skupiny Oerlikon (IGDTPA), která vychází ze standardních smluvních doložek EU z června 2021. Naše dohoda IGDTPA obsahuje švýcarské a britské dodatky ke standardním smluvním doložkám EU.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Společnost Oerlikon zavedla a udržuje technická, fyzická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před riziky náhodného nebo nezákonného zničení, ztráty, změny, neoprávněného zveřejnění nebo přístupu.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Určité osobní údaje, které o vás shromáždíme, archivujeme, pokud je to nezbytné k tomu, abychom mohli hájit svá práva před soudem v případě soudního sporu nebo abychom mohli splnit zákonnou nebo regulační povinnost. Pokud již není nutné osobní údaje uchovávat, vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

Jaká práva máte ve vztahu k vašim osobním údajům a jakým způsobem můžete tato práva uplatňovat?

Máte právo:

 1. získat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme, a o tom, jak je používáme, a získat jejich kopii.
 2. požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, pokud jsou neúplné, nesprávné nebo zastaralé.
 3. požádat o omezení používání vašich osobních údajů a požadovat, aby společnost Oerlikon vaše osobní údaje dále nezpracovávala, pokud jsou údaje zastaralé, nesprávné nebo se používají protiprávně.
 4. kdykoli vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci. Společnost Oerlikon nebude osobní údaje dále zpracovávat, nebude-li mít závažné oprávněné důvody pro zpracování nebo nebude-li to nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 5. kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud byly vaše osobní údaje shromážděny na základě vašeho předchozího souhlasu. V případě odvolání souhlasu nebudeme vaše osobní údaje dále používat. Vezměte prosím na vědomí, že můžete kdykoli vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, a to kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ („unsubscribe“), který se nachází na konci všech našich e-mailů pro přímý marketing (tj. pozvánek na akce, newsletterů, e-mailů propagujících naše produkty/služby);
 6. vyžádat si kopii vašich osobních údajů shromážděných na základě vašeho předchozího souhlasu nebo za účelem uzavření nebo plnění smlouvy ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požádat nás o jejich zaslání vám nebo jiné společnosti.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva nebo se podělit o své obavy ohledně používání vašich osobních údajů, můžete se obrátit na našeho globálního pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy.corporate@oerlikon.com. Uveďte prosím právní subjekt společnosti Oerlikon, na který se obracíte, účel a rozsah vaší žádosti nebo obavy a vaše kontaktní údaje. Pokud budeme mít pochybnosti o vaší totožnosti, vyhrazujeme si právo vyžádat si kopii dokladu totožnosti. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, kde se nacházíte nebo kde se nachází správce údajů, pokud by vaše osobní údaje nebyly použity v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Pokud se naše zásady ochrany osobních údajů jakýmkoli způsobem změní, společnost Oerlikon umístí na tuto stránku jejich aktualizovanou verzi, abyste byli plně informováni o typech informací, které shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností mohou být zveřejněny.

Zásady používání souborů cookie

1. Obecné

Při návštěvě našich firemních webových stránek se do vašeho koncového zařízení ukládají informace ve formě „cookies“. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se stáhnou do vašeho zařízení, když navštívíte nějaké webové stránky. Soubory cookie jsou pak odeslány zpět na webovou stránku, když se na ni vrátíte: webová stránka tak rozpozná vaše zařízení a zapamatuje si vaše nastavení. Další informace o souborech cookie naleznete na stránkách www.allaboutcookies.org nebo www.aboutcookies.org.

2. Typy souborů cookie, které používáme

Soubory cookie, které používáme, lze podle jejich funkce a účelu zařadit do čtyř kategorií: nezbytně nutné soubory cookie, výkonnostní soubory cookie, funkční soubory cookie a marketingové soubory cookie.

a. Nezbytně nutné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou potřebné k tomu, abyste se mohli pohybovat na našich webových stránkách a abychom mohli provozovat základní funkce webových stránek, jako je například vydávání anonymních ID relací pro sdružování několika souvisejících dotazů na server.

b. Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie umožňují našim webovým stránkám ukládat informace, které uživatel již zadal (například ID uživatele, výběr jazyka nebo polohu uživatele), aby mohly uživateli nabídnout vylepšené, personalizované funkce. Funkční soubory cookie se používají také k umožnění požadovaných funkcí, například přehrávání videí.

c. Výkonnostní / statistické soubory cookie

Tyto soubory cookie shromažďují informace o používání těchto webových stránek, včetně například používaných internetových prohlížečů a operačních systémů, počtu návštěv, průměrné doby trvání návštěvy a vyvolaných stránek. Výkonnostní soubory cookie slouží ke zlepšení uživatelské přívětivosti našich webových stránek, a tím ke zvýšení uživatelského komfortu.

Pro naši analytiku jsme nahradili službu Google Analytics službou Matomo Analytics, kterou poskytuje společnost InnoCraft Ltd. Matomo používá config_id návštěvníka – náhodně nasazený, časově omezený hash omezené sady nastavení a atributů návštěvníka s povolenou ochranou soukromí. Config_id nebo config hash je řetězec vypočítaný pro návštěvníka na základě jeho operačního systému, prohlížeče, zásuvných modulů prohlížeče, IP adresy a jazyka prohlížeče. Informace o vašem používání webových stránek se přenášejí na servery Matomo Cloud, které jsou umístěny v Evropě. Všechny údaje jsou společností Matomo anonymizovány a používá je pouze společnost Oerlikon. Matomo budeme používat pro účely vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování anonymních zpráv na základě souhrnných informací o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách. Sledování Matomo můžete přijmout nebo odmítnout prostřednictvím banneru se soubory cookie, svůj souhlas pak můžete kdykoli odvolat a odmítnout používání služby Matomo – k tomu viz oddíl „Deaktivace souborů cookie“ níže.

d. Marketingové soubory cookie

Marketingové soubory cookie se používají pro sledování našich návštěvníků napříč webovými stránkami. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou pro jednotlivé uživatele relevantní a zajímavé.

3. Deaktivace souborů cookie

Jakmile vstoupíte na naše webové stránky, můžete si prostřednictvím banneru se soubory cookie zvolit typ souborů cookie, s jejichž ukládáním ve svém počítači nebo zařízení souhlasíte (nebo ne). Pokud si to později rozmyslíte, můžete soubory cookie aktivovat nebo deaktivovat provedením těchto jednoduchých kroků:

 • Klikněte na odkaz „Změnit souhlas“ („Change your consent“) nebo „Odvolat souhlas“ („Withdraw your consent“) výše;
 • Zaškrtněte políčka odpovídající souborům cookie, s jejichž ukládáním ve vašem zařízení souhlasíte;
 • Zrušte zaškrtnutí políček odpovídajících souborům cookie, které již nechcete používat.

Své volby můžete kdykoli změnit výše uvedeným postupem.

Pokud se naše zásady používání souborů cookie jakkoli změní, společnost Oerlikon umístí na tuto stránku jejich aktualizovanou verzi. Datum poslední aktualizace najdete v horní části této stránky.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up