Wybierz kraj/język

CVD

Chemicznym osadzanie z fazy gazowej

CVD
Reguły technologii LPCVD (niskociśnieniowe CVD)

Chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD) to ogólna nazwa dla grupy procesów, które można zdefiniować jako osadzanie ciała stałego na ogrzewanej powierzchni w wyniku reakcji chemicznej w fazie gazowej. Proces odbywa się w zakresie temperatur: 700 – 1000°C.

Przykład system LPCVD

Zasada działania niskociśnieniowego układu CVD (LPCVD), w którym gazy reagujące (z prekursorów: gazowych, ciekłych lub stałych) są dostarczane do komory reakcyjnej w odpowiednio określonej temperaturze i ciśnieniu.

Przykład system LPCVD

W reaktorze gazy wchodzą w reakcję z rozgrzanym podłożem, reagują i tworzą stałą warstwę.

Gazy odlotowe zawierają głównie HCl, który będzie reagował z wodorotlenkiem sodu (NaOH) podczas procesu powlekania w pompie próżniowej z pierścieniem cieczowym oraz w dodatkowej płuczce gazowej w układzie neutralizacji.

Podchlorki metali, skondensowane przez łapacz chłodzący podczas procesu powlekania, są neutralizowane po procesie powlekania w systemie serwisowym.

Całkowita emisja jest zgodna z ATEX i technicznymi wytycznymi kontroli czystego powietrza (niemiecki TA Luft).

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up