Wybierz kraj/język

Biozgodna powłoka antyadhezyjna

Dental abutments
Dental instruments and tools
Surgical instruments
Bone drills and reamers

Współcześnie w przemyśle medycznym liczy się nie tylko bezkompromisowa jakość, ale również zgodność z przepisami dotyczącymi biozgodności. Natomiast podczas operacji ważne jest to, aby krew i tkanki nie przywierały do narzędzi chirurgicznych. Złotobarwna powłoka BALIMED™ A doskonale spełnia te wymagania:

  • Nie przywiera do niej krew i tkanki
  • Odporna na zużycie i naznaczona wyraźnym kolorem
  • Odpowiednia dla narzędzi chirurgicznych i przyrządów (wiertła i piły do kości, rozwiertaki, nożyce itp.)
  • Autoklawalna
  • Stabilna chemicznie
BALIMED A
Materiał powłoki TiN
Technologia procesu powlekania Arc
Kolor powłoki Złoto żółty
Twardość powłoki HIT [GPa]* 30 +/- 3
Współczynnik tarcia (na sucho) do stali** ~ 0,6
Naprężenie wewnętrzne [GPa]*** ~ 0,6
Maks. temperatura pracy [°C]**** 600
Temperatura procesu < 350
Uwagi ogólne Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi, zależą od zastosowania, środowiska i warunków badań.
*Twardość powłoki HIT [GPa] Pomiar metodą nanoodcisków według ISO 14577. W przypadku wielu warstw twardość poszczególnych warstw jest zmienna. Twardość można dostosować do zastosowania.
**Współczynnik tarcia (na sucho) do stali Określane badaniem „pin-on-disc” w warunkach suchych, kulką stalową według ASTM G99. W okresie docierania podane wartości mogą być przekroczone
***Naprężenie wewnętrzne [GPa] Pomiar metodą XRD lub gięcia (równanie Stoneya). Wyliczone naprężenie termiczne zostało odjęte.
****Maks. temperatura pracy [°C] To wartości przybliżone spoza zakresu. Zgodnie z prawami dynamiki istnieje zależność od ciśnienia w zastosowaniu.
keyboard_arrow_up