Wybierz kraj/język

Jakość

Ciągłe ulepszenia zmierzające do jakości „zero wad”

Jakość

W Oerlikon Balzers jasno definiujemy jakość, stale i systematycznie podwyższając ją we wszystkich obszarach.

Oerlikon Balzers podnosi swoją wartość dzięki wysokiej jakości, innowacyjnym rozwiązaniom przemysłowym. To zaangażowanie przekłada się na siłę przebicia i sukces naszych klientów. Pracujemy razem, z pasją szukając zaawansowanych powłok na dziś i jutro, które dodadzą wartości produktom i procesom naszych klientów poprzez zapewnienie stałej jakości i stałych wyników.

Wyznacznikiem jakości w naszym rozumieniu są kontrolowane procesy, wysokiej jakości produkty i usługi, stała poprawa do osiągnięcia jakości „zero wad” na całym świecie i odpowiedzialność za środowisko.

Kontrolowane procesy

Metody pracy Oerlikon Balzers są w znacznym stopniu ukierunkowane na procesy. Definicje procesów formułowane są na podstawie aktualnych i przyszłych potrzeb naszych klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Skuteczne i wydajne procesy biznesowe to kluczowy element filozofii Oerlikon Balzers. Dokumentacja procesów, pomiary ich efektywności, stałe szkolenie pracowników uczestniczących w procesie, wewnętrzne i zewnętrzne audyty pozwalają upewnić się, że te procesy są realizowane i stale ulepszane. Regularnie odnawiane zewnętrzne certyfikaty gwarantują ciągły rozwój.

Wysokiej jakości produkty i usługi

Jakość oznacza dla Oerlikon Balzers spełnienie wymagań klientów i jest zasadniczym warunkiem ich zadowolenia. Nasz cel pozostaje zawsze taki sam: oferowanie wysokiej jakości produktów i usług w jakości „zero wad” z wykorzystaniem zoptymalizowanych procedur. Ten cel realizują również nasi pracownicy i dostawcy.

Ciągłe ulepszenia zmierzające do jakości „zero wad”

Każdego dnia Oerlikon Balzers powleka ponad 500 000 elementów i przetwarza tysiące zamówień na całym świecie. Aby zagwarantować jednakowy poziom jakości wszystkie nasze centra stosują kompleksowo udokumentowane standardy techniczne i są poddawane wewnętrznym audytom, zmierzającym do zapewnienia przestrzegania tych standardów. Systematyczna ocena i wprowadzane na tej podstawie działania korygujące są udostępniane wszystkim centrom w celu dalszej poprawy jakości.

Kontakt

Petra Ammann

Petra Ammann

Head of Communications Oerlikon Balzers

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up