Choose your country / language

BALINIT DYLYN Ideální ochrana proti opotřebení a snížení součinitele tření při zpracování plastů

BALINIT DYLYN

Vynikající ochrana proti korozi a antiadhezivní vlastnosti činí z BALINIT® DYLYN perfektní povlak. Jeho ochrana proti opotřebení a třecí vlastnosti jsou důležité zejména pro strojírenství, průmysl zpracování plastů a polovodičů.

Během procesu je využita technologie chemického nanášení pomocí excitace a ionizace plazmatu (Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition, PACVD). Optimální kvalita a výkon zaručuje povlakování v čistém prostředí ve vakuu a současně při správné manipulaci s díly a komponenty, což jsou kritické úlohy, se kterými máme značné zkušenosti.

BALINIT® DYLYN se používá též pro dutiny a tvářecí aplikace ve zdravotnictví a obalovém průmyslu (zejména pro šroubování víček a výrobu PET lahví), ale také pro všechny pohyblivé a kluzné díly nástrojů pro vstřikování.

BALINIT DYLYN PRO
Povlakový materiál a-C:H:Si
Technologie povlakování PACVD
Barva povlaku černá
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* ~ 15-25
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0.05 - 0.2
Vnitřní napětí [GPa]*** 0.05 - 0.2
Max. provozní teplota [°C]**** 350
Teplota procesu [°C] < 220
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.
BALINIT DYLYN PLUS
Povlakový materiál a-C:H:Si
Technologie povlakování PACVD
Barva povlaku černá
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* ~17-23
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0.05 - 0.2
Vnitřní napětí [GPa]*** 0.05 - 0.2
Max. provozní teplota [°C]**** 350
Teplota procesu [°C] < 220
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.
BALINIT DYLYN
Povlakový materiál a-C:H:Si
Technologie povlakování PACVD
Barva povlaku černá
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* ~ 15-25
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0.05 - 0.2
Vnitřní napětí [GPa]*** 0.05 - 0.2
Max. provozní teplota [°C]**** 300
Teplota procesu [°C] < 220
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.
keyboard_arrow_up