Choose your country / language

Cu siguranță BALINIT® DYLYN are proprietățile de protecție împotriva uzurii și frecării necesare în procesarea materialelor plastice

BALINIT DYLYN

Protecția excelentă împotriva coroziunii și proprietățile anti-aderență au făcut din BALINIT® DYLYN o acoperire consacrată. Proprietățile de protecție împotriva uzurii și frecării ale acestei acoperiri sunt foarte importante în domeniul ingineriei mecanice, în prelucrarea materialelor plastice și în industria semiconductoarelor.

În timpul procesului de Depunere Chimică din Vapori Activată în Plasmă (PACVD), apar reacții chimice cauzate de ionizarea și excitarea plasmei. Calitatea și performanța optime sunt asigurate de acoperirea în medii curate, în condiții de vacuum și prin manipularea corectă a pieselor și componentelor; o sarcină decisivă, în care suntem foarte experimentați.

BALINIT® DYLYN este de asemenea utilizat pentru aplicații în cavități și forme în industria medicală și în industria de ambalare (în special pentru fabricarea capacelor și a sticlelor PET), precum și pentru toate piesele mobile și glisante ale sculelor de turnare prin injecție.

BALINIT DYLYN PRO
Materialul acoperirii a-C:H:Si
Tehnologia de acoperire PACVD
Culoarea acoperirii Negru
Duritate acoperire HIT [GPa]* ~ 15-25
Coeficient de frecare (mediu uscat) vs. oțel** 0.05 - 0.2
Tensiune internă [GPa]*** 0.05 - 0.2
Temp. max. de operare [°C]**** 350
Temperatura de proces [°C] < 220
Observații generale Toate informațiile oferite sunt valori aproximative care depind de condițiile de aplicare, de mediu și de testare.
*Duritate acoperire HIT [GPa] Măsurători realizate cu ajutorul nanoamprentelor, în conformitate cu ISO 14577. Pentru multistraturi, duritatea straturilor diferite variază.
**Coeficient de frecare (mediu uscat) vs. oțel Determinate pe baza unui test, în condiții de determinare în mediu uscat, cu ajutorul unei bile de oțel în conformitate cu ASTM G99. În timpul efectuării testului, valorile oferite pot fi depășite.
***Tensiune internă [GPa] Măsurători efectuate cu metoda XRD și/sau metoda de încovoiere la șoc (ecuația Stoney). Solicitarea termică calculată a fost scăzută.
****Temp. max. de operare [°C] Acestea sunt valori aproximative în afara intervalului. Din cauza legilor termodinamice există o dependență a presiunii în aplicare.
BALINIT DYLYN PLUS
Materialul acoperirii a-C:H:Si
Tehnologia de acoperire PACVD
Culoarea acoperirii negru
Duritate acoperire HIT [GPa]* ~17-23
Coeficient de frecare (mediu uscat) vs. oțel** 0.05 - 0.2
Tensiune internă [GPa]*** 0.05 - 0.2
Temp. max. de operare [°C]**** 350
Temperatura de proces [°C] < 220
Observații generale Toate informațiile oferite sunt valori aproximative care depind de condițiile de aplicare, de mediu și de testare.
*Duritate acoperire HIT [GPa] Măsurători realizate cu ajutorul nanoamprentelor, în conformitate cu ISO 14577. Pentru multistraturi, duritatea straturilor diferite variază.
**Coeficient de frecare (mediu uscat) vs. oțel Determinate pe baza unui test, în condiții de determinare în mediu uscat, cu ajutorul unei bile de oțel în conformitate cu ASTM G99. În timpul efectuării testului, valorile oferite pot fi depășite.
***Tensiune internă [GPa] Măsurători efectuate cu metoda XRD și/sau metoda de încovoiere la șoc (ecuația Stoney). Solicitarea termică calculată a fost scăzută.
****Temp. max. de operare [°C] Acestea sunt valori aproximative în afara intervalului. Din cauza legilor termodinamice există o dependență a presiunii în aplicare.
BALINIT DYLYN
Materialul acoperirii a-C:H:Si
Tehnologia de acoperire PACVD
Culoarea acoperirii negru
Duritate acoperire HIT [GPa]* 0.05 - 0.2
Coeficient de frecare (mediu uscat) vs. oțel** <0,2
Tensiune internă [GPa]*** <0,2
Temp. max. de operare [°C]**** 300
Temperatura de proces [°C] < 220
Observații generale Toate informațiile oferite sunt valori aproximative care depind de condițiile de aplicare, de mediu și de testare.
*Duritate acoperire HIT [GPa] Măsurători realizate cu ajutorul nanoamprentelor, în conformitate cu ISO 14577. Pentru multistraturi, duritatea straturilor diferite variază.
**Coeficient de frecare (mediu uscat) vs. oțel Determinate pe baza unui test, în condiții de determinare în mediu uscat, cu ajutorul unei bile de oțel în conformitate cu ASTM G99. În timpul efectuării testului, valorile oferite pot fi depășite.
***Tensiune internă [GPa] Măsurători efectuate cu metoda XRD și/sau metoda de încovoiere la șoc (ecuația Stoney). Solicitarea termică calculată a fost scăzută.
****Temp. max. de operare [°C] Acestea sunt valori aproximative în afara intervalului. Din cauza legilor termodinamice există o dependență a presiunii în aplicare.

Opinii sau întrebări? Vă rugăm să ne contactați!

keyboard_arrow_up