Choose your country / language

BALIMED CNI Pro hladký chod lékařských přístrojů

Pro hladký chod lékařských přístrojů

BALIMED CNI coated medical devices
BALIMED CNI coated MIS instruments

Za účelem prodloužení životnosti lékařských přístrojů musí být zejména jejich pohyblivé části chráněny proti otěru a korozi. BALIMED™ CNI je velmi hladký a tepelně odolný povlak, který optimálně splňuje následující požadavky.

  • Nízké tření
  • Snižuje odírání
  • Vysoká oxidační odolnost pro aplikace s vysokými teplotami
  • Chemicky odolný
  • Vysoce odolný proti opotřebení
  • Estetický vzhled metalické barvy
BALIMED CNI
Povlakový materiál CrN
Technologie povlakování Sputter
Barva povlaku Stříbrošedá
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* 18 +/- 3
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** ~0.5
Vnitřní napětí [GPa]*** ~0.5
Max. provozní teplota [°C]**** 700
Teplota procesu [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up