Choose your country / language

Náš biokompatibilní nepřilnavý povlak

Dental abutments
Dental instruments and tools
Surgical instruments
Bone drills and reamers

Dnešní zdravotnictví nejenže očekává nekompromisní kvalitu, ale také vyžaduje dodržování předpisů týkajících se biokompatibility. U mnoha operací je také důležité, aby se krev a tkáň nelepily na chirurgické nástroje. Zlatě zbarvený BALIMED™ A splňuje tyto požadavky nejlépe:

  • Nepřilnavost krve a tkáně
  • Odolnost proti opotřebení a systém barevného kódování
  • Vhodný pro mnoho chirurgických nástrojů a přístrojů (kostní vrtačky a pilky, výstružníky, nůžky, atd.)
  • Autoklávovatelný
  • Chemicky stabilní
BALIMED A
Povlakový materiál TiN
Technologie povlakování Arc
Barva povlaku Žluté zlato
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* 30 +/- 3
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** ~ 0,6
Vnitřní napětí [GPa]*** ~ 0,6
Max. provozní teplota [°C]**** 600
Teplota procesu [°C] < 350
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up