Choose your country / language

Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Beläggningshårdhet HIT [GPa] Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur [°C]
TiN Arc 30 +/- 3 ~ 0,6 600 < 350
ladda ner
a-C:H PACVD 15 - 25 0,1 – 0,2 300 < 250
ladda ner
a-C:H:W (WC/C) Sputter 8-12 / 12-15 0,1 – 0,2 300 < 250
ladda ner
TiAlN Arc 33 +/- 3 0,6 700 < 350
ladda ner
TiN:Ag Arc 25 - 29 ~ 0.5 - < 350
ladda ner
TiCN - ≥ 35 - - < 400
ladda ner

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up