Choose your country / language

BALINIT DLC coated
Piston
Wrist Pin

Povlaky z uhlíku s vlastnostmi diamantu (DLC) se dokonale hodí do podmínek s extrémním namáháním z hlediska opotřebení a vysokými kluznými rychlostmi, i při zpracování za sucha. Ztráty třením jsou navíc sníženy na minimum, proto je tento povlak ideálním řešením pro komponenty motorů, jako jsou vstřikovací systémy paliva, ventilové rozvody a písty. Z vynikajících kluzných vlastností povlaku DLC těží ale i řada dalších aplikací, jako jsou například čerpadla a kompresory, ložiskové pánve, valivá ložiska, textilní stroje či lékařská technika. Silnými stránkami povlaku

BALINIT® DLC je ochrana proti abrazi, tribooxidaci a adhezivnímu opotřebení (zadírání). Tato vrstva umožňuje plošný tlak, který za normálních provozních podmínek vede k okamžitému zadření a vzniku studených svarů.

  • Extrémně tvrdé
  • Nízké ztráty způsobené třením
  • Ideální pro vysoké rychlosti
  • Excelentní ochrana proti otěru
  • Vyšší kluzná rychlost než u BALINIT C

*Tvrdost lze upravit podle aplikace.

BALINIT DLC
Povlakový materiál a-C:H
Technologie povlakování PACVD
Barva povlaku černá
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* ~15-25
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0,1 - 0,2
Vnitřní napětí [GPa]*** 0,1 - 0,2
Max. provozní teplota [°C]**** 300
Teplota procesu [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.

Zpětná vazba nebo dotazy? Kontaktujte nás!

keyboard_arrow_up