Choose your country / language

BALITHERM IONIT ST Tillförlitligt slitageskydd för icke-magnetiskt rostfritt stål

BALITHERM IONIT ST
BALITHERM IONIT ST
BALITHERM IONIT ST

Med den nya tillförlitliga BALITHERM IONIT ST diffusionsprocessen blir rostfritt stål slitageskyddat. Trots detta förblir det autensitiska och martensitiska stålet omagnetiskt, korrosions- eller syrabeständigt och livsmedelssäkert. Dessutom sker i princip ingen formförändring tack vare den låga temperaturen.

BALITHERM IONIT ST är därför perfekt för fordons- och livsmedelsindustrin:
I fordonsindustrin används höglegerat rostfritt stål för högt belastade komponenter. BALITHERM IONIT ST diffussionsprocessen förser sådana delar med ett beständigt slitageskydd samtidigt som det rostfria stålets funktioner förblir oförändrade.

I livsmedelsindustrin efterfrågas inte bara slitageskydd utan även förbättrade glidegenskaper. Naturligtvis är nitreringar med BALITHERM IONIT ST livsmedelssäkra*, liksom rostfritt stål.

  • Exceptionell hårdhet och slitagebeständighet
  • Bevarar korrosionsbeständigheten
  • Bevarar de icke-magnetiska egenskaperna
  • Ingen flagning
  • Väldigt goda glidegenskaper

*Kvalificerat för direktkontakt med livsmedel enligt Institute Prof. Kurz GmbH, Cologne, 2015

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up