Choose your country / language

Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Beläggningshårdhet HIT [GPa] Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur [°C]
AlTiN Arc 30 +/- 3 ~ 0.6 900 < 350
ladda ner
a-C:H PACVD 15 - 25 0,1 – 0,2 300 < 250
ladda ner
CrN + a-C:H PACVD ~ 15 - 25 0.1 - 0.2 300 < 250
ladda ner
AlTiN Arc ≥ 20 0.4 - 0.5 - 250 - 300
ladda ner

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up