Choose your country / language

Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Beläggningshårdhet HIT [GPa] Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur [°C]
CrN / a-C:H PACVD ~15-25 0.1 - 0.2 300 < 250
ladda ner
a-C:H PACVD ~15-25 0.1 - 0.2 300 < 250
ladda ner

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up