Choose your country / language

Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Beläggningshårdhet HIT [GPa] Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur [°C]
TiAlN Arc 32 +/- 2 ~0.6 700 < 500
ladda ner
AlN-based Arc 20 +/- 1 - 1200 < 500
ladda ner
TiN Arc 30 +/- 3 ~0.6 600 < 500

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up