Choose your country / language

Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Beläggningshårdhet HIT [GPa] Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur [°C]
TiN Arc 30 +/- 3 ~ 0,6 600 < 350
ladda ner
TiCN - ≥ 35 - - < 400
ladda ner

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up