\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
×
Skiktöversikt Nedladdningar
Rekommendation Rekommendation BALIQ CARBOS STAR Details Details
Ingen nedladdning tillgänglig
Alternativ Alternativ BALIQ CARBOS Details Details
image

Cam shafts

BALIQ® CARBOS on cam shafts for racing engines show improved performance when compared to conventional hydrogenated DLC coatings.