\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
×
Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Mikrohårdhet HIT (GPa) Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur
BALIQ CARBOS STAR CrN / a-C S3p 30–40 0.1 - 0.2 350 < 200
BALIQ CARBOS a-C S3p 30–40 0.1 - 0.2 350 < 200
image

Cam shafts

BALIQ® CARBOS on cam shafts for racing engines show improved performance when compared to conventional hydrogenated DLC coatings.