Choose your country / language

BALIFOR M Den nya molybden-nitrit-beläggningen för fordonsindustrin

Automotive Parts
Piston Pins
Turbo Charger
BALIFOR M
BALIFOR M

Om ni är i behov av stabila förhållanden för tribologiska kontakter under hög belastning, vid höga temperaturer på upp till 800° Celsius, då är det Oerlikon Balzers BALIFOR™ M som ger bäst skydd för båda friktionsdelar.

En av de allra viktigaste fördelarna med BALIFOR™ M är dess utmärkta kompatibilitet med smörjmedel och tillsatser. Detta är en alternativ lösning när kolbaserade lösningar utsätts för termisk nedbrytning och/eller inte är kompatibla med aggressiva smörjmedel.

BALIFOR M
Beläggningsmaterial MoN
Beläggningsteknik Sputter / Arc
Beläggningens färg Silver
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 15 – 35 beroende på applikation
Max. driftstemp. [°C]**** 800
Nominell beläggningstjocklek [µm] 2 - 4
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up