\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Mikrohårdhet HIT (GPa) Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur
BALINIT DLC a-C:H PACVD ~15-25 0.1 - 0.2 300 < 250
BALINIT C a-C:H:Me (WC/C) Sputter 10 - 15 0.1 - 0.2 300 < 250
image

Actuation systems

BALINIT coatings help to reduce friction and sliding wear. Reduction of the danger of seizure of flight control systems thereby increases operational safety significantly. BALINIT C (WC/C) coating improves sliding behaviour for flap adjustment elements.