Choose your country / language

BALINIT FORMERA Odolává i těm nejnáročnějším aplikacím tváření AHSS

Efektivní řešení pro tváření vysoce pevných ocelí pro bezpečnější a lehčí vozidla.

Chassis forming application

Aby vozidla v budoucnosti dokázala poskytnout vyšší bezpečnost a současně vyhověla legislativě týkající se emisí, musí být pevnější a současně i lehčí. Každý nový model vozidla proto obsahuje vyšší podíl moderní, vysokopevnostní oceli než jeho předchůdci.

K zajištění vysoké produktivity při tváření těchto náročných ocelí jsou zapotřebí zejména houževnaté, pružné povlaky, jakými jsou právě BALINIT® FORMERA.

  • Až o 680 % vyšší účinnost v porovnání s jinými srovnatelnými povlaky
  • Vynikající ochrana proti abrazivnímu opotřebení
  • Vynikající přilnavost povlaku
BALINIT FORMERA
Povlakový materiál Na bázi CrAlN
Technologie povlakování Arc
Barva povlaku světlá stříbrošedá
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* 28 +/-2
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0,35
Vnitřní napětí [GPa]*** 0,35
Max. provozní teplota [°C]**** 900+
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up