\uf1ad

Výrobní proces Vaše nástroje a komponenty jsou u nás v dobrých rukou

Výrobní proces

Výrobní proces společnosti Oerlikon Balzers vám zaručuje jednotnou a reprodukovatelnou kvalitu po celém světě.

Naše kvalita – Váš zisk

Všechna naše centra pracují se stejnými zařízeními a postupy na povlakování nástrojů a komponent.

Náš výrobní proces je od počáteční kontroly až po zpětné zaslání ušit na míru vašim komponentům nebo nástrojům a je přizpůsoben konkrétním charakteristikám požadovaného typu povlaku.

Tyto automatizované a standardizované výrobní procesy zaručují jednotnou, vysokou kvalitu a reprodukovatelnost po celém světě.

Vstupní kontrola

Díly určené k povlakování se zkontrolují z hlediska počtu kusů, materiálu a stavu povrchu. Na základě specifikací zákazníka se určí pořadí výrobních operací.

Čistění

Čistý povrch je rozhodující pro přilnavost povlaku. Společnost Oerlikon Balzers proto klade velký důraz na důkladnou přípravu povrchů pro PVD a nabízí vícefázové čistění v ultrazvukových čisticích linkách s využitím alkalických vodných lázní bez přísad, jež mají negativní vliv na životní prostředí.

Odpovlakování

Při opětovném nanášení povlaku může být zapotřebí odstranit nejprve původní vrstvy. Společnost Oerlikon Balzers vyvinula specifické postupy na odstranění různých PVD povlaků bez negativního vlivu na substrát.

Příprava

Je-li třeba další příprava materiálu, využívá společnost Oerlikon Balzers odpovídající technologie, jako je např. odlučování plynů ve vakuových pecích pro odstranění zbytků materiálu v různých otvorech, mikrotryskání k odstranění porézní povrchové vrstvy nebo příprava břitu u obráběcích nástrojů.

Zakládání

založeny do výměnných držákůPřed nanesením povlaku jsou jednotlivé díly založeny do výměnných držáků a následně vloženy do povlakovacího systému. U velkých výrobních dávek se držáky zakládají automaticky. Definované uspořádání dílů zaručuje reprodukovatelnou přesnost.

Povlakování

Povlaky Oerlikon BalzersPovlaky Oerlikon Balzers vám zaručují vysoce výkonné nástroje a komponenty, které jsou vždy připraveny plnit stále náročnější požadavky moderní výroby. Máme k dispozici širokou škálu technologií prakticky pro jakékoliv aplikace. Naši specialisté úzce spolupracují se zákazníky po celém světě a otevírají se neustále novým aplikacím. Povlaky na míru jsou k dispozici na vyžádání.

Dodatečné zpracování

Aby nástroje vypadaly a plnily svou funkci tak, jak mají, využívá Oerlikon Balzers různé metody, jako je např. leštění, mikrotryskání, kartáčování, omílání. V průběhu let získala společnost značné zkušenosti, které dokáže zužitkovat při doporučení nejlepšího možného řešení a zařízení ke splnění vašich potřeb.

Kontrola kvality

Výstupní kontrola ve výrobním procesuÚspěch povlaku závisí také přímo na stavu a kvalitě nástroje. K určení kvalitu povlaku a k posouzení slučitelnosti povlaku používáme různé vizuální a mechanické metody. Využívání našich technologií v širokém spektru oborů nám umožňuje optimálně rozhodnout o vhodném způsobu kontroly jakosti.

Balení / expedice

Napovlakované díly se obvykle zasílají zpět ve stejném obalu, ve kterém byly doručeny. Značných úspor lze dosáhnout v případech, kdy jsou díly dodány již v koších vhodných k čištění.

Kontakty