\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALINIT CAVIDUR TiN + a-C:H PACVD ~25-35 0,1 - 0,2 350 250 - 350
BALINIT DLC a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
image

Motorsport valve trainFor valve train applications BALINIT CAVIDUR provides advantages like:

  • Reduced friction
  • Reduced wear
  • Increased performance
  • Increased reliability
  • Increased service life
  • Enables lighter design

 

Download application flyer for motorsport valve train