\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALIQ CARBOS STAR CrN / a-C S3p 30–40 0.1 - 0.2 350 < 200
BALIQ CARBOS a-C S3p 30–40 0.1 - 0.2 350 < 200
image

Cam shafts

BALIQ® CARBOS on cam shafts for racing engines show improved performance when compared to conventional hydrogenated DLC coatings.