Choose your country / language

Komponenty přístrojů, jako jsou keramické těsnicí kotouče ve vodních uzávěrech, pneumatické ventily, keramické hřídele a ložiska čerpadel, jsou po dlouhou dobu vystaveny extrémním tribologickým podmínkám. Aby tyto přístroje pracovaly spolehlivě po delší dobu, je nezbytné chránit jejich komponenty před opotřebením při vysokých provozních silách a zvýšených teplotách. Strukturovaný tvrdý uhlíkový povlak ta-C bez obsahu vodíku BALINIT® MILUBIA splňuje tyto požadavky i za sucha, kdy ostatní povlaky dosáhly svých limitů.

BALINIT MILUBIA coated
BALINIT MILUBIA coating for rotary pumps
BALINIT MILUBIA

Komponenty přístrojů, jako jsou keramické těsnicí kotouče ve vodních uzávěrech, pneumatické ventily, keramické hřídele a ložiska čerpadel, jsou po dlouhou dobu vystaveny extrémním provozním silám. Aby tyto přístroje pracovaly spolehlivě po delší dobu, je nezbytné chránit jejich komponenty před opotřebením při vysokých provozních silách a zvýšených teplotách. Strukturovaný tvrdý uhlíkový povlak ta-C bez obsahu vodíku BALINIT® MILUBIA splňuje tyto požadavky i za sucha, když ostatní povlaky dosáhly svých limitů.

BALINIT® MILUBIA je extrémně tvrdý a má velmi nízký součinitel tření. Vzhledem k nízké teplotě povlakování (<100 °C) může být povlak dokonce aplikován na komponenty vyrobené z materiálů citlivých na teplo, jako jsou oceli popouštící při nízkých teplotách, slitiny hliníku, a dokonce i plasty.

BALINIT MILUBIA
Povlakový materiál ta-C
Technologie povlakování Filtered Arc
Barva povlaku černá
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* 35-50
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0.1 - 0.2
Vnitřní napětí [GPa]*** 0.1 - 0.2
Max. provozní teplota [°C]**** 450
Teplota procesu [°C] < 100
Typická tloušťka povlaku [µm] 0.5 – 2
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.

Zpětná vazba nebo dotazy? Kontaktujte nás!

keyboard_arrow_up