Choose your country / language

Povlak TiAlN s vysokou tepelnou stabilitou je ideální pro vysoce namáhané přesné komponenty a náročné operace tváření kovů.

BALINIT FUTURA NANO
BALINIT FUTURA NANO
BALINIT FUTURA NANO

Vysoká tvrdost a houževnatost povlaku BALINIT® FUTURA NANO umožňuje jedinečnou ochranu proti abrazivnímu opotřebení a erozi, což z něj činí ideální řešení pro vysoce namáhané přesné komponenty i v těch nejnáročnějších tepelných podmínkách.  Je to také hlavní výhoda pro vstřikování plastů a HSS a tvrdokovové nástroje.

Struktura kombinovaného nitrid titanu a hliníku (TiAlN) představuje optimální vyvážení vysoké tvrdosti a zbytkového namáhání tlakem. Vzniká tak povlak s velmi vysokým výkonem, který je vhodný zejména pro vysoce namáhané komponenty a nástroje pro tváření kovů.

Pro teplotně náchylné komponenty je k dispozici povlak BALINIT® FUTURA NANO ARCTIC s teplotou povlakování pouhých 200 °C.

BALINIT FUTURA NANO
Povlakový materiál TiAlN
Technologie povlakování Arc
Barva povlaku fialovošedá
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* 33 +/- 3
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** ~0.6
Vnitřní napětí [GPa]*** ~0.6
Max. provozní teplota [°C]**** 900
Teplota procesu [°C] 500
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.

Zpětná vazba nebo dotazy? Kontaktujte nás!

keyboard_arrow_up