Choose your country / language

In most diesel and gasoline injection systems is a BALINIT® DLC (diamond-like carbon) coated part. In order to meet the standards for environmentally-friendly cars, the injection pressure increases constantly. This is only possible with coated mechanical parts.

Fuel Injection
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Tvrdost povlaku HIT [GPa] Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu [°C]
CrN / a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
stáhnout
ta-C Arc > 40 0,1 - 0,2 450 -
stáhnout
MoN Sputter / Arc 15 – 35 v závislosti od aplikace - 800 -
stáhnout

Zpětná vazba nebo dotazy? Kontaktujte nás!

keyboard_arrow_up