\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALINIT DLC a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
BALINIT C a-C:H:Me (WC/C) Sputter 8-12 / 12-15 0,1 - 0,2 300 < 250
image

Diesel injection

BALINIT DLC coating prevents galling of very tightly tolerated and highly loaded, needles and plungers.

Advantages: higher injection pressures, reduced fuel consumption

Download more information on Diesel Injection applications