Choose your country / language

For increasing temperatures due to downsizing, materials are pushed beyond their limits. PVD coatings help to extend the limits even further by reducing wear.

Turbo Chargers
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Tvrdost povlaku HIT [GPa] Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu [°C]
MoN Sputter / Arc 15 – 35 v závislosti od aplikace - 800 -
stáhnout
CrN / a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
stáhnout

Zpětná vazba nebo dotazy? Kontaktujte nás!

keyboard_arrow_up