Choose your country / language

BALIQ CRONOS - chrání vaše formy i před agresivními plnivy díky extra masivní struktuře.

BALIQ CRONOS - lower part of the charging cradle for a mobile phone

Pro dosažení trvale vysoké kvality zpracování plastů jsou důležitá mnohá rozhodnutí, pokud jde o použitou metodu, geometrii komponent a výběr materiálu. Použitím povlaku BALIQ® CRONOS lze až čtyřikrát zvýšit odolnost proti poškrábání v porovnání s ocelí. Zároveň se výrazně zlepší kvalita odformování a zabrání se ulpívání suroviny na povrchu.

Díky tomu lze formy používat mnohem déle - bez čištění a leštění. I přes menší úsilí je kvalita výrobků ještě zvýšena výjimečnou hladkostí povlaku BALIQ® CRONOS.

  • Zlepšené odformování
  • Až čtyřikrát vyšší odolnost proti poškrábání ve srovnání s ocelí
  • Bez nutnosti dodatečného leštění
BALIQ CRONOS
Povlakový materiál CrN S3p
Barva povlaku stříbrná
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* 21 +/- 3
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0.5
Vnitřní napětí [GPa]*** 0.5
Max. provozní teplota [°C]**** 700
Typická tloušťka povlaku [µm] 2 - 4
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.

Zpětná vazba nebo dotazy? Kontaktujte nás!

keyboard_arrow_up