Choose your country / language

Dental instruments and tools
Surgical instruments
Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments

Tots els instruments que s'utilitzen per a la cirurgia invasiva traspassen les línies de defensa natural del cos i conseqüentment preparen el terreny per a les infeccions. Un instrument recobert amb BALIMED™ ARGENTA crea una superfície amb efecte antimicrobià. S’ha utilitzat el mètode del test de RL (reducció logarítmica del nombre de bacteris) per demostrar aquest efecte dels nous recobriments PVD dopats amb Ag. Les propietats excepcionals de BALIMED™ ARGENTA d'una ullada.

  • Recobriments PVD de nova generació dopats amb plata (2 a 5 %), per tant, alta eficàcia antimicrobiana
  • Activitat antimicrobiana confirmada per l’ASTM 2180
  • Reducció de 3 logaritmes després dels cicles en autoclau (50 vegades)
  • Efecte no citotòxic (ISO 10993-5)
  • Autoclavable
BALIMED ARGENTA
Material de recobriment TiN:Ag
Tecnologia de recobriment Arc
Color de recobriment Daurat
Duresa recobriment HIT [GPa]* 25 - 29
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** ~ 0.5
Temperatura de procés [°C] < 350
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up