Choose your country / language

Dental instruments and tools
Surgical instruments
Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments

Tots els instruments que s'utilitzen per a la cirurgia invasiva traspassen les línies de defensa natural del cos i conseqüentment preparen el terreny per a les infeccions. Un instrument recobert amb BALIMED™ ARGENTA crea una superfície amb efecte antimicrobià. S’ha utilitzat el mètode del test de RL (reducció logarítmica del nombre de bacteris) per demostrar aquest efecte dels nous recobriments PVD dopats amb Ag. Les propietats excepcionals de BALIMED™ ARGENTA d'una ullada.

  • Recobriments PVD de nova generació dopats amb plata (2 a 5 %), per tant, alta eficàcia antimicrobiana
  • Activitat antimicrobiana confirmada per l’ASTM 2180
  • Reducció de 3 logaritmes després dels cicles en autoclau (50 vegades)
  • Efecte no citotòxic (ISO 10993-5)
  • Autoclavable
BALIMED ARGENTA
Coating material TiN:Ag
Coating technology Arc
Coating colour Daurat
Duresa recobriment HIT [GPa]* 25 - 29
Coefficient of friction (dry) vs. steel** ~ 0.5
Temperatura de procés [°C] < 350
General remark All given data are approximate values, they depend on application, environment and test condition.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Measured by nano indentation according to ISO 14577. For multilayers the hardness of the different layers varies. Hardness can be adapted to the application.
**Coefficient of friction (dry) vs. steel Determined by ball-on-disc test in dry condition with an Steel ball according to ASTM G99. During run-in the given values may be exceeded.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up