\uf1ad
Hautatu dagokizun produktua
×
×
×
Erantzuna Estaldura materiala Estaldura teknologia Mikrogogortasuna HIT (GPa) Marruskadura koefizientea (lehorra) altzairuaren aldean Zerbitzuren denb. max. [ºC] Prozesuaren tenperatura
BALIQ CARBOS STAR CrN / a-C S3p 30 - 40 0.1 - 0.2 350 <200
BALIQ CARBOS a-C S3p 30 - 40 0.1 - 0.2 350 <200
image

Finger followers

BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR on finger followers show superior wear resistance to hydrogenated DLC coatings at highest contact pressures.