\uf1ad
Hautatu dagokizun produktua
×
×
×
Erantzuna Estaldura materiala Estaldura teknologia Mikrogogortasuna HIT (GPa) Marruskadura koefizientea (lehorra) altzairuaren aldean Zerbitzuren denb. max. [ºC] Prozesuaren tenperatura
BALIQ CARBOS STAR CrN / a-C S3p 30 - 40 0.1 - 0.2 350 <200
BALIQ CARBOS a-C S3p 30 - 40 0.1 - 0.2 350 <200
image

Cam shafts

BALIQ® CARBOS on cam shafts for racing engines show improved performance when compared to conventional hydrogenated DLC coatings.