Choose your country / language

Piston compressors

BALINIT DLC coating of plungers, wrist pins and crossheads reduces the danger of galling and increases piston compressor service life. BALINIT ALCRONA PRO coating of valve plates significantly increases wear resistance.

Advantages: increased efficiency and longer piston compressor service life.

Solució de recobriment Material de recobriment Tecnologia de recobriment Duresa recobriment HIT [GPa] Coeficient de fregament (sec) vs. acer Temperatura màx. de treball [ºC] Temperatura de procés [°C]
a-C:H PACVD ~15-25 0.1 - 0.2 300 < 250
descarregar
Base AlCrN Arc 36 +/-3 ~0.6 1100 < 500
descarregar

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up