Choose your country / language

Oerlikon Balzers’ amorphous hydrogen-free carbon (a-C) BALIQ® CARBOS coating features an exceptional combination of high hardness, low friction and low roughness.

BALIQ® CARBOS outperforms hydrogenated DLC coatings in many engineering applications with extreme contact pressures and sliding velocities. With a high proportion of tetrahedral bonds (50-60%), BALIQ® CARBOS provides substantially higher abrasive wear resistance than standard DLC´s (a-C:H).

  • Combinació única d’una alta duresa, una taxa baixa de desgast, un coeficient de fricció baix i una rugositat també baixa.
  • Un rendiment notablement millor en comparació amb el DLC convencional per a aplicacions tribològiques exigents.
  • Temperatura de procés baixa, que permet un ampli ventall de materials base.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up