Choose your country / language

BALINIT TRITON

BALINIT® TRITON combina una elevada duresa amb un coeficient de fregament extremadament baix. Un recobriment de carboni (DLC) que ofereix una bona protecció contra el desgast abrasiu i adhesiu, fins i tot amb mínima lubricació o en sec. La seva estructura extraordinàriament densa, a més, millora la resistència a la corrosió.

BALINIT® TRITON és ideal per a aplicacions com el moldeig per injecció de plàstic i sistemes sense lubricació.

BALINIT TRITON
Material de recobriment a-C:H
Tecnologia de recobriment PACVD
Color de recobriment negre
Duresa recobriment HIT [GPa]* ~15-25
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** 0.1 - 0.2
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 300
Temperatura de procés [°C] < 250
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up